วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วิธีการทำโปรแกรม proshow gold

                                ProShow Gold
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผ่น VCD จากรูปภาพ ต่าง ๆ ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับงานที่ต้องการสร้างอัลบั้มภาพเป็นVCDสำหรับการนำเสนอผลงานต่าง ๆ หรือเก็บไว้ดูเล่น โดยนำไฟล์รูปภาพที่ถ่ายเก็บสะสมไว้ มาแปลงให้อยู่ในรูปของแผ่น VCD โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ และสามารถนำไปเปิดเล่นกับเครื่องฉาย VCD ทั่วไป หรือจะเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยใช้ Windows Media Player เป็นตัวเปิดเล่น อีกทั้งยังสามารถใส่เสียงเพลงประกอบหรือเสียงบรรยายได้อีกด้วย โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์สำหรับการทำแผ่น VCD จากรูปภาพมีหลายตัว แต่เหตุผลที่ใช้ตัวนี้เป็นเพราะข้อดีของซอฟต์แวร์ตัวนี้ คือ การใช้เวลาทำการแปลงไฟล์ที่รวดเร็วมาก ซอฟต์แวร์ตัวอื่นอาจใช้เวลาแปลงไฟล์หลายชั่วโมง แต่ ProShow Gold ใช้เวลาแปลงไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ภาพที่ได้ก็จัดอยู่ในคุณภาพดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพที่เรานำมาใช้ด้วยคร
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม
ProShow Gold
1.
หลังจากที่ติดตั้งและกด
2. คลิกที่รูปไอคอน ของโปรแกรมเพื่อเปิดใช้โปรแกรมได้
การเตรียมข้อมูลของภาพ-เพลง และเครื่อง CD-R Writer มีดังนี้
1.
ภาพที่ใช้ ถ้าเป็นภาพจากกล้องดิจิตอล จะสะดวกมาก ถ้าเป็นภาพถ่ายก็ต้อง Scan ให้อยู่ในรูปของไฟล์ภาพ จะเป็นนามสกุล .jpg .gif ก็ได้ และสร้างห้อง (Folder) เก็บภาพ ไว้ในไดรฟ์ที่จะทำงาน
2.
ไฟล์ของเพลงที่จะนำมาใส่ประกอบ จะเป็นนามสกุล .wav หรือ จะใช้เพลงแบบ mp3 ทั่วไปก็ได้
3.
เพื่อความสะดวกในการแปลงไฟล์เครื่องที่ท่านใช้ทำงาน ควรมี CD-R Writer อยู่ด้วยเมื่อทำงานเสร็จแล้วจะได้เขียนงานลงแผ่นเป็น VCD ได้เลย
การนำภาพเข้าโปรแกรม
1.
เลือก Folder ที่เก็บภาพและคลิกเปิดให้เห็นภาพทั้งหมดที่จะจัดทำ VCD
2.
3. ให้คลิกเลือกภาพที่ต้องการจะทำ VCD หรือจะคลิกเลือกภาพทั้งหมด โดยคลิกที่ภาพแรก และเลือนลูกศรลงมาที่ภาพสุดท้าย
4.
เมื่อเลื่อนลูกศรลงมาจนสุด จะเห็นภาพสุดท้าย ให้กดปุ่ม Shift และคลิกเลือกภาพสุดท้าย
5.
หลังจากนั้น ให้คลิกเมาส์ค้างที่ภาพสุดท้ายแล้วลากมาวางที่สไลด์ทางด้านขวามือในเฟรมที่ 1 สไลด์จะเรียงจากภาพที่ 1 จนถึงภาพสุดท้าย
6.
การนำภาพมาวางในสไลด์อีกวิธีหนึ่ง คือ เลือกภาพทั้งหมด โดยคลิกขวามที่รูปภาพ แล้วเลือก Select All และเลือก Add to Show ภาพทั้งหมดก็จะ ไปเรียงในสไลด์
7.
8. เราสามารถจัดเรียงภาพก่อน-หลังได้ตามต้องการ เช่น ต้องการนำสไลด์เฟรมที่ 2 ไปวางไว้ในเฟรมที่ 1 ให้คลิกเมาส์เลือกที่สไลด์นั้นให้เกิดแถบสีน้ำเงิน ก่อนแล้วคลิกเมาส์ค้างที่รูปมุมบนด้านซ้ายของสไลด์ที่ 2 แล้วเลื่อนไปวางที่ขอบสไลด์ด้านซ้ายในเฟรมที่ 1 เมื่อเกิดแถบสีเข้ม ให้ปล่อยเมาส์สไลด์ที่ 2 ก็จะไปอยู่ในเฟรมที่ 1 ตามต้องการ
9.
10. ถ้าต้องการนำสไลด์ที่ 2 เลื่อนมาอยู่ในสไลด์ที่ 1 อย่างเดิม ก็คลิกเลือกที่สไลด์ที่ 2 แล้วทำตามขั้นตอน ในข้อ 76 เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์เพื่อเขียนคำอธิบายก่อนสไลด์ที่ 1 ให้คลิกเลือกที่สไลด์ที่ 1
12.
ไปที่แถบเมนู เลือกเมนู Slide และเลือก Insert Blank Slide
13.
14. ให้นำภาพวิวสวย ๆ ในห้องเก็บภาพมาวางไว้ในสไลด์ที่ 2 และ3
การใส่สีเบคกราวด์ (Background)
1. ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่สไลด์เฟรมที่ 1
2. .
ให้คลิกเลือกเมนู Background ทางด้านซ้ายมือ8
3.
คลิกเลือกให้เกิดเครื่องหมายถูกในช่อง Enable เพื่อที่เปลี่ยนแปลง Background ได้
4.
5. แล้วกดปุ่ม Ok
6. สี Background ที่เลือกจะปรากฏในสไลด์ที่ 19
การใส่ตัวหนังสือในสไลด์
1.
ให้ดับเบิ้ลคลิกที่สไลด์ที่ 1 แล้วกดเลือก Caption จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
2.
3. ถ้าจะพิมพ์ตัวหนังสือบรรทัดที่ 2 ให้คลิกปุ่ม Add แล้วพิมพ์ในช่อง Text
4. ตัวหนังสือสามารถเลือกแบบตัวอักษร (Font ) ขนาด (Size) สไตล์ (Style) เลือกสีตัวอักษร(Color) และเลือกแบบการเข้าออกของตัวหนังสือ (Motion and Effect) ได้จากเครื่องมือในจอนี้
5. ให้กดปุ่ม Add เพิ่มอีก1 บรรทัดและพิมพ์ คำว่า ProShow Gold และสามารถปรับเลื่อนตัวหนังสือหรือข้อความในแต่ละบรรทัดได้ โดยวาง เคอร์เซอร์ที่ตัวหนังสือในบรรทัดนั้น ๆ เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือ ให้คลิกเมาส์ค้างที่ตัวหนังสือ สามารถลากและจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ 
6.
เมื่อได้ตามต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม Ok
7.
8. สำหรับ สไลด์ที่ 2 และ 3 ถ้าจะใส่ตัวหนังสือ ก็ทำตามขั้นตอนเหมือนสไลด์ที่ 112 ถ้าต้องการจะดูสไลด์หลังจากที่ใส่ตัวหนังสือและ Effects
ของตัวหนังสือแล้ว ให้กดปุ่ม
การปรับแต่งภาพ
1.
ถ้าต้องการตกแต่งภาพในเบื้องต้น ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เฟรมสไลด์ ที่จะปรับแต่งนั้น ๆ เช่น ให้ดับเบิ้ลคลิกเฟรมสไลด์ที่ 4 และเลือกเมนู Image/Video
2.
ใช้เครื่องมือในกรอบ Adjustments จัดเพิ่มแสง ลดแสง ความคมชัด ได้ในระดับหนึ่งเมื่อปรับแต่งภาพจนสวยงามแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK13
การใช้
Transition ระหว่างสไลด์
1.
2. เมื่อคลิกที่ สัญลักษณ์ AB จะเกิดภาพ รูปแบบ Transition 280 แบบให้เลือก ให้เรานำเมาส์ไปวางที่รูปแบบที่ต้องการ ก็จะปรากฏ รูปแบบของ Transitionที่เลือกให้ดูเป็นตัวอย่างที่มุมซ้ายด้านล่าง
3. ระยะเวลาของการเปลี่ยนภาพแต่ละสไลด์ ก็คือตัวเลขระหว่างสไลด์ โปรแกรมจะกำหนดให้ โดยปกติจะอยู่ที่ 2 วินาที เราสามารถตั้งระยะเวลาเองได้โดยคลิกที่ตัวเลขและพิมพ์เลขที่ต้องการลงไปดังภาพ
4.
ตัวเลขด้านล่างของภาพสไลด์ คือ ระยะเวลาของภาพแต่ละภาพที่จะปรากฏตอนแสดง สามารถกำหนดระยะเวลาในการแสดงแต่ละภาพได้
การใส่
Motion Effects ของภาพ
มีขั้นตอน ดังนี้
1. เราสามารถปรับ ตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสุดท้ายของภาพได้โดยกำหนดให้ภาพเริ่มต้นเป็นอย่างไรและภาพสุดท้ายเป็นอย่างไร โดยกำหนดค่า Pan Zoom และ Rotate โดยดับเบิ้ลคลิกที่สไลด์เฟรมที่ต้องการใส่ Motion Effects และเลือก Motion Effects 
การใส่เพลงประกอบ
เราสามารถเลือกเพลงบรรเลง หรือเพลงที่มีเนื้อร้อง มาประกอบสไสด์ของเราได้อย่างไพเราะ เพื่อจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเพลงจะอยู่ในรูปของไฟล์
.wav หรือ mp3 ที่นิยมฟังกันโดยทั่วไป มีขั้นตอนในการใส่เพลง ดังนี้
1.
2. คลิกเลือกปุ่ม Add เพื่อใส่เพลงประกอบ
3. เลือกห้องเก็บเพลง เลือกเพลง แล้วคลิก Open 4. ชื่อเพลงจะมาปรากฏในช่อง Track Settings
5. เราสามารถตั้งความดัง -ค่อย และFade In Fade Out ของเพลงที่ใช้ประกอบได้
6. เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม Ok17 จะปรากฏชื่อเพลงที่แถบด้านล่างของสไลด์
7.
8. ถ้าต้องการกำหนดให้ ระยะเวลาของภาพ มีช่วงเวลาพอดีกับเพลงที่เลือกไว้ คือ ภาพกับเพลงจบพร้อมกัน ให้ไปที่เมนู Options จะได้ดังภาพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
9.
10.
เมื่อคลิก Ok แล้ว จะเกิดหน้าจอให้ยืนยันอีกครั้ง ให้คลิก Yes ภาพกับเพลง ก็จะเริ่มพร้อมกันและจบพร้อมกันตามต้องการ18
ภาพประกอบคำบรรยาย
วีซีดี ที่มีคำบรรยายภาพ
และดนตรีคลอ จำเป็นต้องมีการเขียนบทก่อน เพื่อให้การจัดทำเป็นไปได้ง่าย และไม่เสียเวลามาก โดยต้องมีการกำหนดเวลาให้แน่นอน ในการทำควรยึดเวลาจากบทบรรยายเป็นหลัก และปรับเวลาในการนำเสนอแต่ละภาพ ให้เกินกว่าความยาวของเสียงเล็กน้อย เพื่อให้การ fade เสียงของดนตรีคลอ มีความนุ่มนวล ใน ProShow Gold เราสามารถกำหนดเวลาได้ ทั้งภาพ และ transition ของภาพ จึงมีความสะดวกในการทำงานมาก
การเขียนบทบรรยาย
บทบรรยาย มีจุดประสงค์หลัก 2 อย่างด้วยกัน คือ ใช้สำหรับอ่านบันทึกเสียง และใช้สำหรับประกอบภาพ เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการทำงานร่วมกัน เป็นการรวมพลังความคิด เกี่ยวกับภาพและคำพูด ดีกว่าไม่มีบทซึ่งมักจะทำคนเดียว เข้าใจคนเดียว ผู้ร่วมงานไม่รู้ความคิด ต้องอาศัยการเดาอย่างเดียว แต่การมีบท ทำให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขก่อนการลงมือทำงาน ทำให้ได้งานที่ตรงใจกับหลายคนมากที่สุดก่อนเขียนบทบรรยาย ต้องกำหนดจุดประสงค์ ของการนำเสนอข้อมูลเสียก่อน พื่อเป็น กรอบในการทำงาน ทั้งการเลือกภาพและข้อความ ให้สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเรานำภาพนิ่งมานำเสนอ ภาพแต่ละภาพจึงไม่ควรแช่ไว้นานเกินไป จะทำให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย หมดความสนใจ ดังนั้นคำบรรยายในแต่ละภาพ จึงไม่ควรมีความยาวมากเพราะการนำเสนอ ใช้ความยาวของบท เป็นตัวกำหนดความยาวของภาพการเลือกคำพูดในบทก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรใช้คำพูดสั้น กะทัดรัดและได้ใจความ เหมาะกับระดับของผู้ชมบทบรรยาย ควรประกอบด้วย เวลาของคำบรรยาย คำบรรยาย ไฟล์เสียง และไฟล์ภาพหรืออาจจะมีข้อความ หรือ Caption ประกอบ ก็ได้ ดังนี้19
ตัวอย่างบทวีซีดี เรื่อง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
ขั้นตอนการใส่เสียงบรรยาย
1.
บันทึกเสียงตามบท วีซีดีโดยแยกเป็นคำบรรยาย 1 ไฟล์ สำหรับภาพ 1 ภาพ เขียนชื่อ ไฟล์ภาพไว้ในบท หลังจากที่บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว
2.
3.
4.
เปิดโปรแกรม ProShow Gold เลือก File > New Show นำภาพเข้าตามบท โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเวลา อาจจะเปลี่ยน transition ตามใจ ชอบ และปรับแต่งภาพตามใจชอบ เช่น ปรับให้สว่างมากขึ้นหรือลดแสงลง
5.
เริ่มใส่เสียง โดยใส่เสียงเป็น background ก่อน เสียงที่จะมาเป็น background ควร เป็นเพลงบรรเลง และควรเลือกเพลงให้เหมาะกับงานที่จะนำเสนอ
6.
ใส่ background ไปที่ Show > Show Options จะเปิดหน้า Show Soundtrack21
ส่วนที่
1 เป็นการ fade เข้าของเสียง background และ fade ออกไป เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอ การเข้ามาถ้าไม่ต้อง fade ให้ตั้ง Fade In เป็น 0 แต่ตอนจบ ควรมีการ Fade out ให้ตั้ง ประมาณ 2 วินาที
ส่วนที่
2 Default for Other Sounds หมายถึงเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียง background ซึ่งก็คือเสียงยบรรยายใน ภาพแต่ละภาพนั่นเอง ดังนั้น Volume ควรตั้งเป็น 100 ส่วน Fade In และ Fade Out ไม่ควรมี เพราะ เราต้องการคำพูดที่ชัดเจน
ส่วนที่
3 Soundtrack During Other Sounds ส่วนนี้หมายถึง background ที่เรานำเข้ามา เมื่อมีเสียงอื่น ซึ่งก็คือเสียงบรรยายนั่นเอง ดังนี้ เราควรตั้ง Volume น้อย ๆ ประมาณสัก 35 เพื่อจะไม่ให้เสียงกลบเสียงบรรยาย และควรมีการ Fade In และ Fade Out ของเสียง background ด้วย Fade In ควรเป็น 1.5 และ Fade Out ควรเป็น 1.5 หรืออาจจะตั้งเป็นอย่างอื่น ได้ตามความชอบ
7.
เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อกลับมาหน้าจอหลัก
8.
เริ่มใส่เสียงทีละภาพ ตามบท โดยดับเบิ้ลคลิกที่ภาพที่ต้องการใส่เสียง22
9.
จะเปิดหน้าจอ Slide Options คลิกเลือก Sound
ส่วนที่
1 เป็นส่วนที่นำไฟล์เข้ามา คลิกที่ Browse เมื่อเข้ามาแล้ว ProShow Gold จะบอก ประเภทของไฟล์เสียง และ ความยาว ให้จดความยาวนี้ไว้ และบันทึกลงในบท วีซีดีเพื่อใช้สำหรับปรับความยาวของภาพ จากภาพ ไฟล์นี้มีความยาว 19.05 วินาที
ส่วนที่
2 Custom Slide Sound Settings สำหรับควบคุมเสียงบรรยายในสไลด์นี้ ส่วนนี้ เราไม่จำเป็นต้องปรับ เพราะกำหนดแล้ว ในการกำหนดเสียง background ถ้าต้องการกำหนด ให้คลิกเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วตั้งค่าความดัง หรือ Volume และ Fade In และ Fade Out ของเสียงบรรยาย สำหรับภาพนี้
ส่วนที่
3 Custom Soundtrack Settings สำหรับควบคุมเสียง Soundtrack ถ้าต้องการตั้งค่า ก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่กรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วตั้งค่า แต่ไม่จำเป็นเพราะเราตั้งค่าสำหรับ background แล้วในตอนต้น แต่ถ้าภาพใดที่ต้องการตั้งค่าให้แตกต่างไป ก็สามารถทำได้
10.
จะสังเกตเห็นว่า ภาพที่เรามีเสียงบรรยาย คือไฟล์
กดปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้าหลัก23 tjk.JPG มีรูปลำโพง อยู่ด้านล่าง แสดงว่าภาพนี้มีเสียงประกอบ เวลาที่ปรากฏ คือ 2.0 วินาที ถ้าเราดูเวลาของคำบรรยาย ของภาพนี้ คือ 19.05 วินาที ดังนั้น เวลาเดิมของภาพจึงต้องปรับใหม่ให้เวลาภาพแสดงมากกว่าเสียง 3 วินาที เวลาของภาพนี้จึงควรเป็น 22 วินาที
11.
เสร็จแล้ว ลองกดปุ่ม Play เพื่อตรวจสอบ ถ้าไม่ชอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้
12.
ทำเช่นนี้ จนหมดภาพทุกภาพในบท จะได้คำบรรยายประกอบภาพ ตามต้องการ
การ
Create Video CD
เมื่อจัดชุดอัลบัม ทั้งภาพและเสียง เรียบร้อยแล้ว เราจะ
1. ไปที่เมนู Create แล้วเลือก Create Video CD หรือคลิกที่เมนูรูป24
2. จะเกิดหน้าจอ สำหรับตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้
3. ในกรอบ Output Format ให้เลือก ดังภาพ
Format
4.
: คือ รูปแบบของ VCD ที่จะบันทึก ถ้ากำหนดเป็น VCD คุณภาพของภาพจะ คมชัดไม่เท่า SVCD (SuperVCD) แต่ VCD จะสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่นVCD ทั่วไป แต่ SVCD ซึ่งเป็นไฟล์ MPEG II อาจจะมีบางเครื่องที่ไม่ สามารถ เล่นได้ Standard : เป็นระบบที่ใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้เลือก PAL ถ้าเป็น NTSC สำหรับทวีปอเมริกาเหนือ Include : ถ้าต้องการให้เก็บภาพนิ่งลงแผ่น CD ด้วย ให้เลือก Still Pictures25 สำหรับกรอบทางด้านขวามือ โปรแกรมจะกำหนดไปที่ช่อง CD -Write .ให้เสร็จ ดังภาพ
Writer
: คือ ช่องเขียนแผ่น CD ที่อยู่บนเครื่อง ถ้าโปรแกรมไม่เห็นช่องเขียนแผ่น CD จะไม่สามารถบันทึกลงแผ่นได้ Speed : คือ ความรเร็วที่ใช้ในการเขียนแผ่น CD ปกติใช้ Maximum แต่ถ้าหากสั่ง เขียนแล้วมีปัญหา ให้เปลี่ยนเป็นความเร็ว ลดลง เพราะเครื่องเขียน CD บาง เครื่องอาจจะมีปัญหาถ้าตั้งไว้ที่ Maximum Copies : จำนวนแผ่นที่จะให้เขียน
5.
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กด Create ที่ปุ่มด้านล่าง โปรแกรมจะเริ่มทำการแปลงไฟล์ จนเสร็จ เป็นแผ่น VCD ที่สมบูรณ์26
การแทรก
1. การใส่ Movie Clip ในโปรแกรม ProShow Gold สามารถทำได้ ทำได้เช่นเดียวกับ การใส่รูปภาพ โดยการเลือกไฟล์ Movie Clip แล้วใช้เมาส์ลากมาวางบน Slide list ที่สามารถแทรกในโปรแกรม ProShow Gold มีหลายรูปแบบดังนี้
1. Video Clip
2. Windows Media Video file 
3. Movie file 
2.
 Video option
การกำหนดคุณสมบัติพิเศษค่า Volume คือ ระดับเสียงใน Video Clip สามารถกำหนดค่า Volume ลงได้ตั้งแต่ 0 - 100 % Start และ End คือ การกำหนดระยะเวลาแสดง Video Clip เช่น Video Clip ยาว60 วินาทีสามารถกำหนดให้แสดงตั้งแต่ระยะเวลาที่ 10 วินาที จนถึง 30 วินาที Adjustment สามารถปรับ ความสว่าง ความเข้ม สีขาว สีดำRotation การหมุนภาพ 90 , 180 , 270 องศา Flip การผลิกกลับภาพ ได้ 2 ลักษณะ คือ FlipHorizotal (แนวนอน) และ Flip Vertical (แนวตั้ง)
Aspect Ratio
การกำหนดสัดส่วนการแสดงผล Offset ตำแหน่งการแสดงผล Zoom การย่อและขยาย
การทำเมนูใน
VCD
วัตถุประสงค์
2.
เพื่อใช้ทำเมนูใน VCD ซึ่งสามารถเลือกรายการที่ต้องการแสดงเป็นรายเรื่องได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. เครื่องเล่น VCD จะต้องมีคุณสมบัติ PBC (PlayBack Control) สร้างแฟ้มข้อมูล ProShowGold ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไป
วิธีการ
2.
3. ตั้งชื่อ VCD Title (ภาษาอังกฤษ ไม่รับภาษาไทย)
4.
เลือกพื้นหลังของเมนูซึ่งสามารถเลือกได้ 2 แบบ
4.1
4.2
5.
เลือกจาก Menu Themes เลือกรูปภาพ จากรายการ Background Image29 เลือกรูปแบบของเมนู Layoutในกรณีจำนวนรายการมีมากกว่า Layout จะมีหน้า menu มากกว่า 1 หน้า
6.
เลือกเสียงดนตรี (Background) ในขณะแสดงเมนู
7.
รายการ Show 'Loop' option และ Show 'Play All' option ถ้าใช้เมาส์คลิกเลือกรายการ จะปรากฏเป็น 2 รายการสุดท้าย
Show 'Loop' option
เป็นการเลือกรายการให้แสดง VCD แบบวนรอบ Show 'Play All' option เป็นการเลือกรายการให้แสดง VCD ทุกรายการ
8.
เพิ่มรายเมนูโดยใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือ AddShow หรือ เลือกแถบรายการ Show
เลือกแถบรายการ
9.
ปุ่ม
Show30 จะปรากฏหน้าต่าง Video CD Contents ให้ใช้เมาส์คลิกที่ ปุ่ม Add เพื่อเพิ่มไฟล์ที่ใช้ทำรายการเมนู Del ใช้ลบรายการที่เลือก ปุ่ม Up ใช้เลื่อนรายการที่เลือกขึ้น ปุ่ม Down ใช้เลื่อนรายการที่เลือกลง
10.
คลิกเมาส์กลับไปที่รายการ Menus จะพบรายการเมนูแสดงบนพื้นที่เลือก โดยมีลักษณะดังนี้
1.
ให้คลิกขวาตรงภาพที่ต้องการใน
11.
12.
13.
ในกรณี เครื่องเล่น
จำนวนรายการเมนูเท่ากับจำนวนเรื่องที่เพิ่มตามข้อ 9 รวมกับ option ทีเลือกในข้อ 7 2. หมายเลขกำกับเมนูแต่ละเมนู จะนำชื่อ Show Title มาเป็นรายชื่อเมนูถ้าไม่ได้ตั้ง Show Title จะไม่มีหมายเลขและรายการปรากฏ(มีรูปอย่างเดียว) 3. รูปภาพประกอบเมนูจะนำภาพแรกของแต่ละเรื่องมาแสดง แต่ถ้าต้องการเลือกภาพใดภาพหนึ่งมาแสดงเป็นภาพบนเมนู สามารถทำได้ดังนี้ Slide Show จะปรากฏรายการให้เลือก เลือกรายการ Set as Show Thumbnail เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ ให้คลิกปุ่ม OK เลือกแถบรายการ Output Option เพื่อกำหนดคุณสมบัติของไฟล์ VCD จะปรากฏหน้าต่าง Video CD Output Options ให้กำหนด Output Format ดังนี้ - Format เลือกรายการ VCD - Standard เลือกรายการ PAL - Include เลือกรายการ Video Shows - Default เลือกรายการ Video Shows Video Output Option ไม่เลือกรายการ Use Still Menus32 กำหนดรายทั้งหมดแล้วให้ใช้คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Create โปรแกรม ProShow Gold จะใช้เวลาในการสร้าง VCD ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะรายงานให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วดังภาพ VCD ไม่มี PBC (PlayBack Control)
จะปรากฏข้อมูล
PBC Disable  ประมาณ 14 วินาที จากนั้น เครื่องเล่น VCD จะแสดงๆไฟล์ Movie แรก และต่อเนื่องกันไปจนหมด
หมายเหตุ
1.ในกรณีเครื่องเล่น VCD ไม่มี PBC (PlayBack Control) ผู้ใช้งานสามารถเลือก ใช้แสดงเรื่องเฉพาะรายการได้ โดยการกดปุ่มเลือก Track ที่ด้านหน้าของเครื่องเล่น VCD 2. เครื่องเล่น VCD ที่มี PBC (PlayBack Control) ให้เปิดเครื่องแล้วใส่แผ่น VCD ในขณะที่เริ่มแสดงVCD ให้กดปุ่ม PBC จะปรากฏรายการเมนูที่สร้างขึ้น สามารถเลือก Track ตามหมายเลขที่ปรากฏ33 3. ถ้าไม่ต้องการแสดง Title ของโปรแกรม ProShow Gold ให้ยกเลิกรายการ Include Intro Show
1. เรียกใช้เมนู Create > Create Video CD28 จะปรากฏหน้าต่าง Create Video CD
Movie Clip
Movie Clip
Write ลงแผ่นเป็น VCD ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้
20
ไปที่เมนู Show แล้วเลือก Show Option หรือไปคลิกที่รูป Options จะปรากฎหน้าจอ Show Soundtrack
โปรแกรมจะกำหนด Transition .ให้โดยอัตโนมัติ ลองเล่นดู โดยคลิกที่ปุ่ม Play Show ถ้าไม่ชอบใจ เราสามารถเลือก Transition ได้ตามต้องการโดยดับเบิ้ลคลิกที่รูปสัญลักษณ์ AB
Play Show หรือที่เมนู Play
9.
จะได้สไลด์ที่ 1
การพิมพ์ตัวหนังสือ ให้พิมพ์ในช่อง Text ตัวหนังสือที่พิมพ์จะปรากฏบนเฟรมสไลด์
ถ้าต้องการให้ Background เป็นสีอะไร ให้เลือกโทนสี ในวงนอกก่อน แล้วเลือกความเข้ม -จาง โดยคลิกเลือกสีที่ต้องการ ในรูปสามเหลี่ยมตรงกลางในวงสีจะได้
จะได้ Blank Image ในสไลด์เฟรมที่ 1
11.
สไลด์ที่ 2 จะเลื่อนมาอยู่ สไลด์ที่ 1
หลังจากนั้น ให้คลิกเลือนแถบด้านล่างไปทางซ้ายมือ จะเห็นสไลด์ที่ 1
เมื่อเปิดห้องเก็บภาพ จะเห็นภาพทั้งหมดทางด้านมุมล่างด้านซ้ายของโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งเหมือนโปรแกรมอื่น ๆ โดยทั่วไปไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนอะไรมากนัก ให้กดปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ Next ไปเรื่อย ๆ จนจบก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง จะเกิดรูปไอคอนที่หน้า Desktop